ועדת חזות ותכנון

מטרת וחזון הועדה הינן לתכנן וליישם את חזות הישוב
בהתאם לרצון הקהילה, הערכים והצביון של היישוב הר עמשא.

תכנון חזות היישוב מתבססת על "רוח המקום" (ערכי המקום ומורשתו),
סיווג היישוב, שמירה על שטחים פתוחים ושמירה על זיקה לטבע,
שילוב וקישור בין הקיים לעתידי במטרה לתכנון כולל רב תחומי ובר קיימא.
הועדה נוגעת ומטפלת בתחומים רבים ביניהם :
תב"ע של היישוב – קיים ועתידי, תשתיות (תאורה פסולת ועוד),
מיחזור, תכנון ופיתוח שצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) ,
קידום מבני ציבור ועוד.


יצירת קשר

מזכירות: 08-9555-777
פקס: 08-955-5778
מוקד 4: 02-996-3530
פיקוד העורף: 1207

מיקוד: 9040300
דוא"ל:    amasa@haramasa.co.il