ועדת סביבה

הועדה לנושאים סביבתיים נוסדה בעיקר בעבור טיפול בנושא טורבינות הרוח שמנסים לבנות ביער יתיר במרחקים של מאות מטרים מהישוב. לאחר לימוד הנושא והבנת הפוטנציאל השלילי שיכול להיות לפרוייקט זה על התפתחות הישוב ועל בריאותם של התושבים, הוקצו משאבים ונפתח מאבק עיקש מול היזמים. עד כה היזמים הפקידו את התוכנית, תושבי הר עמשא הגישו התנגדויות בתאום עם תושבי שני ליבנה ובתאום עם מועצה מקומית תמר. הועדה המחוזית מינתה חוקרת מטעמה ולפני מספר חודשים התקיימו מפגשים בהם המתנגדים והיזמים שטחו את טענותיהם. מסקנות החוקרת אמורות להתפרסם בקרוב. להבנתינו, הצלחנו להחליש את טיעוני היזמים בכמה וכמה נושאים ואנחנו מקווים שהמסקנות תקשנה מאד על היזמים. היה והמלצות החוקרת לא תגרומנה לקושי משמעותי או לעיכובים מהותיים, אנחנו מתעתדים להגיש עתירה, ככל הנראה לבית המשפט הגבוה לצדק. עם קבלת המלצות החוקרת, נפרסם אותן וניזום דיון פתוח לגבי הצעדים הבאים.

יצירת קשר

מזכירות: 08-9555-777
פקס: 08-955-5778
מוקד 4: 02-996-3530
פיקוד העורף: 1207

מיקוד: 9040300
דוא"ל:    amasa@haramasa.co.il